Vypracovanie podnikatelskeho planu bez chýb

Na vypracovaní podnikateľského zámeru si dajte záležať

Podnikateľský zámer nie je zbytočný dokument ako si mnohí podnikatelia myslia, práve naopak, je dôležitý pre každú podnikateľské činnosť. Pokiaľ žiadate ako podnikateľ banku o úver alebo dotáciu na úrade práce, prípadne o príspevky z fondov, budete musieť zároveň predložiť aj vypracovaný podnikateľský zámer. Vypracovanie podnikatelskeho planu musí mať hlavu aj pätu. Plánovanie ako také je veľmi dôležité, ak chcete byť v podnikaní úspešní, mali by ste si dať na dobrom podnikateľskom zámere záležať. Ak máte veci dopredu dobre naplánované, podnikanie sa vám oveľa rýchlejšie rozbehne, máte viac možností získať potrebný kapitál a aj progres bude rýchlejší.

Plánovanie je dôležité 

Vypracovanie podnikatelskeho planu má určité pravidlá
Zmysel vypracovania podnikateľského plánu

Dobrý podnikateľský zámer by mal v prvom rade obsahovať stručný opis vašej firmy, aký je samotný predmet podnikania – akými produktami a službami by ste chceli preraziť na trhu. Predstavte svoj podnikateľský nápad, aké sú vaše ciele, plánované tržby a zisky za určité obdobie. Dôležitou súčasťou podnikania je aj propagácia vašich služieb a výrobkov, kto je cieľovou skupinou, ktorá bude tieto produkty nakupovať. Je dobré mať prehľad o situácii na trhu, zdôrazniť vaše silné stránky, aké máte nápady a inovácie aj to, čím sa odlišujete od konkurencie. 

Podnikateľský zámer má byť stručný a jasný

Podnikateľský zámer by mal byť stručný dokument, ktorý nepresiahne viac ako 30-40 strán, je to vlastne prezentácia vašej spoločnosti, kde vyzdvihnete to, čím sú vaše produkty a služby výnimočné a čím sa odlišujú od ostatných. K zámeru nezabudnite priložiť finančné výkazy, kalkulácie a rozpočty. Pri vypracovaní vychádzajte z reálnych čísel a skutočnej situácie na trhu, aby ste nemali príliš veľké očakávania a vaše plány boli uskutočniteľné. Dôležitým bodom je aj to, odkiaľ chcete získať financie na realizáciu vašich projektov. Zamerajte sa aj na výrobný proces, nákup a zásobovanie surovinami. Na vypracovanie podnikateľského plánu sa môžete vrhnúť sami, budete však potrebovať určité ekonomické zručnosti a najmä znalosť, ako má podnikateľský zámer vyzerať a aké má mať náležitosti. Pokiaľ sa však na to sami necítite, môžete sa obrátiť na firmu, ktorá zámer vypracuje za vás a vy si budete istí, že bude spracovaný tak, ako má byť. Ak máte záujem o vypracovanie podnikateľského zámeru, môžete sa obrátiť na odborníkov na stránke https://marekstraka.com/