Fast fashion – čo to je?

Fast fashion – čo to je?

Pojem fast fashion je vo svete čoraz viac používaný a je na to pádny dôvod. Ako už iste viete, v súčasnosti čelíme environmentálnym problémom, ktoré sú spôsobené činnosťou človeka. Ide napríklad o produkovanie emisií oxidu uhličitého, vysychanie niektorých vodných plôch, globálne otepľovanie, ktoré spôsobuje topenie ľadovcov a podobne. Ku vzniku týchto problémov prispieva aj odvetvie módy. Fast fashion znamená v preklade „rýchla móda“, čo znamená, že za krátky čas sa produkujú veľké množstvá odevov, ktoré si ľudia neustále kupujú. Veľká