Moderné ploty okolo domu

Ploty okolo domu – rozdelenie, náležitosti a výber

Vyberáte plot okolo domu? Nuž súčasný trh ponúka množstvo materiálov na jeho výstavbu. Plot však v prvom rade musí byť bezpečný a funkčný aby chránil majetok za ním. Ploty okolo domu sa podľa druhu materiálu delia na murované, hliníkové, betónové,  drôtené, drevné, kamenné alebo aj živé. Líšia sa materiálom tvarom, hrúbkou, životnosťou ale aj cenou. Majú svoje výhody aj miesto, kde by mali byť umiestnené. No ešte predtým ako začnete ploty okolo domu realizovať, je potrebné splniť si určitú zákonnú povinnosť. V prípade, že idete stavať plot na mieste, kde ešte nebol postavený, je potrebné túto vec oznámiť príslušnému stavebnému úradu.  Ak ide len o rekonštrukciu starého plota, oznámenie nie je potrebné. No zákon rieši aj niekoľko výnimiek, kedy nestačí len ohlásenie drobnej stavby a je potrebné stavebné povolenie. Ide o situáciu, keď je plot vyšší ako 2 metre, keď je pozemok alebo stavba v pamiatkovej zóne alebo ochrannom pásme, ak sa pozemok nachádza v nezastavanom území  a ak si stavba plota vyžaduje zemné práce alebo terénne úpravy.

Druhy a využitie plotov okolo domu

Kvalitné a cenovo dostupné ploty okolo domu
Stavba plotov okolo domu na mieru

Murované ploty sú v súčasnosti mimoriadne obľúbené. Umiestňujú sa hlavne z prednej alebo z bočnej strany domu, ak ide o dom postavený na rohu ulice. Murovaný plot je možné postaviť ako plný alebo len do určitej výšky, pričom potom sa ťahajú len stĺpiky. Medzi stĺpiky sa neskôr dáva výplň podľa predstáv zákazníka. Výplň môže byť drevená, lamelová, kovaná alebo kovová. Výber výplne umožňuje vyriešiť plot nepriehľadný alebo priehľadný. Na murovaný plot sa dobre inštalujú posuvné typy brán. V prípade, že o takejto uvažujete je dobré na to myslieť dopredu a stavbu prispôsobiť. Hliníkový plot okolo domu je doživotnou investíciou. Je trvácny a síce chvíľu trvá, kým ho vyrobia ale po jeho inštalácii už nemusíte uvažovať nad jeho údržbou a určite vás prežije. Betónový plot je robený z prefabrikátov, ktoré sa vkladajú do stĺpikov osadených v určitej presnej vzdialenosti. Môže mať rôznu výšku. Tieto ploty sa robia v rôznych farbách a môžu mať kresbu z jednej alebo z oboch strán. Drôtené alebo pletivové ploty okolo domu sú najjednoduchším typom. V podstate slúžia na oddelenie pozemku. Najčastejšie sa využívajú medzi susedmi. Viac informácií nájdete na: https://www.i-ploty.sk/.