Fast fashion na Slovensku

Fast fashion – čo to je?

Pojem fast fashion je vo svete čoraz viac používaný a je na to pádny dôvod. Ako už iste viete, v súčasnosti čelíme environmentálnym problémom, ktoré sú spôsobené činnosťou človeka. Ide napríklad o produkovanie emisií oxidu uhličitého, vysychanie niektorých vodných plôch, globálne otepľovanie, ktoré spôsobuje topenie ľadovcov a podobne. Ku vzniku týchto problémov prispieva aj odvetvie módy. Fast fashion znamená v preklade „rýchla móda“, čo znamená, že za krátky čas sa produkujú veľké množstvá odevov, ktoré si ľudia neustále kupujú. Veľká časť populácie sa snaží obliekať štýlovo a podľa najnovších trendov, čo si vyžaduje časté nakupovanie nového oblečenia. Práve toto spôsobuje environmentálne problémy, na ktoré poukazujú ľudia snažiaci sa o redukciu fast fashion. 

Fast fashion a jej dopad na planétu

Fast fashion a jej budúcnosť
Vývoj fast fashion

Ako sme už uviedli, fast fashion má negatívny dopad na životné prostredie. V akej fáze produkcie odevov však začína nastávať problém? Možno by ste predpokladali, že negatívny vplyv na životné prostredie majú len továrne, ktoré produkujú odevy a následne dopravné prostriedky, ktoré tieto odevy prevážajú medzi výrobcom a predajcami. Problém však vzniká už pri začiatku procesu tvorby odevov a to pri samotnom pestovaní bavlny. Pri pestovaní bavlny je používané veľké množstvo chemických látok, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa na rastlinu dostali škodcovia. Tieto chemické látky síce rastlinu ochránia, no dostanú sa ďalej, než len do samotnej rastliny. Tieto látky presakujú do pôdy, cez ktorú sa dokážu dostať do riek či oceánov, v ktorých častokrát spôsobujú otravu rýb. Dostávajú sa nielen do vôd, ale taktiež aj do vzduchu, ktorý dýchame, čo má nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. Z dôvodu postrekovania bavlny chemikáliami počas jej pestovania sa tak tieto chemikálie šíria ďalej po planéte, kde pôsobia negatívne na rôzne druhy živých organizmov. 

Dokážeme zabrániť šíreniu fast fashion?

Na to, aby sa zredukoval negatívny vplyv fast fashion na životné prostredie, je potrebné, aby sa veľká časť populácie začala zaujímať o to, ako a odkiaľ si zaobstaráva svoje oblečenie. Jedným z efektívnych riešení je napríklad nakupovanie oblečenia z druhej ruky, vďaka čomu by bolo možné podstatne znížiť produkciu odevov. Šírenie fast fashion dokážeme výrazne zredukovať pokiaľ zdvihneme kolektívne povedomie o tom, čo to je, ako vzniká a ako je možné ju spoločnými silami zastaviť, respektíve zredukovať. Bližšie informácie o fast fashion nájdete na internetovej stránke https://upcycle.sk/