Nabízíme pomoc se zajištěním nákupu, léků, návštěvy lékaře, venčení psa atd.

Lenka Hájková

724786645

lenkastr@volny.cz